AKTUALITY

Zde Vám nabízíme shrnutí hlavních hrozeb spojených se změnou klimatu, vizí, strategických cílů a specifických cílů a stručné informace o implementaci a akčním plánu.

Tvorba adaptační strategie pro statutární město Hradec Králové se blíží ke konci. Již brzy bude mít Hradec Králové důležitý strategický dokument, díky kterému bude život ve městě příjemný a bezpečný
i v období, kdy dochází k zásadním změnám kvůli rychle se měnícímu klimatu.


Tento projekt byl podpořen grantem z Norských fondů.

Kontakt

www.adaptacehradce.cz

Ing. Libor Rak

libor.rak@mmhk.cz

O projektu

Projekt "Adaptační strategie pro Statutární město Hradec Králové".
Registrační číslo projektu: 3194100019.

Pro Statutární město Hradec Králové připravila Atregia s.r.o.

www.atregia.cz