Bezpečné místo pro kvalitní život i v klimatické změně. Ovlivněte adaptační strategii pro statutární město Hradec Králové

20.09.2021

Přívalové povodně, vlny veder i nečekané sucho to všechno jsou příznaky klimatické změny, které začínáme čím dál více pociťovat. Chceme, aby statutární město Hradec Králové zůstalo příjemným a bezpečným místem pro život. Proto pracujeme na adaptační strategii. Díky online anketě ji může ovlivnit každý občan města. 

Extrémním klimatickým jevům se už nevyhneme, ale můžeme se na ně připravit a jejich efekt snížit. Právě to je cílem adaptační strategie pro statutární město Hradec Králové, která se právě připravuje. 

Adaptační strategii tvoří Hradec Králové s týmem expertů. Tým nejprve provede analýzu aktuálních dopadů změny klimatu, jako jsou extrémní teploty a teplotní ostrov města, nedostatek vody, silný vítr nebo přívalové deště. S pomocí satelitů na oběžné dráze Země a družicových dat z nich prozkoumají zeleň, vlhkost či teplotu území. Podle těchto dat a nejnovějších klimatických modelů zpracují experti výhled do budoucna. 

Pro dobrý život i v klimatických změnách

Jakmile získá město kvalitní analýzu své zranitelnosti a možností posílení své odolnosti vůči klimatické změně, navrhne díky adaptační strategii koncepční řešení a konkrétní projekty, jak se na tyto problémy co nejlépe připravit. Pro statutární město Hradec Králové je cílem minimalizovat společenská, hospodářská i environmentální rizika. Díky tomu se bude ve městě lépe žít nejen za několik let, ale i desetiletí. 

Pro úspěšné fungování takových plánů je důležité pochopení i zapojení veřejnosti. Do tvorby strategie svého statutárního města se proto může zapojit každý, a to prostřednictvím online dotazníku. Ten je dispozici na stránkách města, přes odkaz https://bit.ly/adaptacnistrategiehradec nebo po naskenování QR kódu. 

Sběr dat i praktické změny

A jak se život v Hradci Králové změní, až budou zavedeny doporučení ze strategie v praxi? Ve městě by mělo být lepší klima, více kyslíku, slabší vlny horka, dešťová voda pomůže s prevencí sucha, chlazením města či zálivkou zeleně. Město chce také lépe hospodařit s energiemi a podporovat principy oběhového hospodářství. 

Konkrétní hrozby i jejich možná řešení budou jasné po dokončení strategie. V současné době probíhá zpracování analytické části. V další fázi odborníci navrhnou kroky a opatření, která by statutární město Hradec Králové mělo pro adaptaci na změny klimatu podniknout, s výhledem do roku 2040. 

"Připravenost na efekty klimatické změny se v poslední době dostává mezi priority mnoha měst i obcí. Jsme moc rádi, že Hradec Králové myslí nejen na přítomnost, ale i budoucnost svých občanů," oceňuje Martin Vokřál, jednatel společnosti Atregia, která pro město strategii zpracovává. 

Projekt zpracování Adaptační strategie pro statutární město Hradec Králové je financován z Norských fondů a jeho dokončení pomůže městu dosáhnout na další finanční podporu pro efektivní přípravu a realizaci praktických změn.