Manažerské shrnutí adaptační strategie

02.03.2022

Zde Vám nabízíme shrnutí hlavních hrozeb spojených se změnou klimatu, vizí, strategických cílů a specifických cílů a stručné informace o implementaci a akčním plánu.