Práce na adaptační strategii pro statutární město Hradec Králové pokračují

19.10.2021

Na konci září se obyvatelé Hradce Králové měli možnost seznámit s prvními výstupy adaptační strategie. Zástupci zpracovatele, kterým je firma ATREGIA, představili přítomným zástupcům města, odborné i široké veřejnosti analytickou část dokumentu.   

Kvalitní zpracování strategie je podloženo družicovými daty, které definují hlavní hrozby související se změnou klimatu ve městě a jejím blízkém okolí.

Po prezentaci zúčastnění debatovali se zástupci zpracovatele. Ptali se zejména na strategii samotnou a také na v té době probíhající anketu pro širokou veřejnost.

Ankety pro veřejnost se zúčastnilo přes 100 respondentů. Získané informace, tedy priority a názory občanů města na problémy související s klimatem, použijí experti v práci na dalších částech dokumentu. Užitečné budou zejména v návrhové části dokumentu.

Součástí zpracování strategie vznikne také Akční plán, který popíše konkrétní projekty a aktivity města pro nejbližších 5 let.

Druhé veřejné projednání se uskuteční 26. 10. v 15:30 na Magistrátu města Hradec Králové.

Tento projekt je financován z Norských fondů.