Veřejné projednání adaptační strategie pro statutární město Hradec Králové bude 29. 9. v Turistickém informačním centru

21.09.2021

S ohledem na zhoršující se klimatické podmínky zahájilo statutární město Hradec Králové tvorbu adaptační strategie, jejímž záměrem je zmírnění dopadů klimatických změn. Zpracovatelem strategie pro město je společnost Atregia a dále se na její tvorbě podílí místní i externí odborníci. 

V průběhu projektu bude zapojena i veřejnost. Předpokládaným výsledkem bude nastavení cílů města v oblasti adaptace na klimatickou změnu a konkrétní projekty, které zajistí lepší klima ve městě, omezení městského tepelného ostrova i vyšší snesitelnost vln horka. 

Adaptační strategie pro statutární město Hradec Králové má být zpracována do konce letošního roku. Zatím probíhá zpracování analytické části, v další fázi pak zpracovatelé navrhnou kroky a opatření, která by Hradec Králové měl pro adaptaci na změny klimatu podniknout, a to s výhledem až do roku 2040. 

"Připravenost na efekty klimatické změny se v poslední době dostává mezi priority mnoha měst i obcí. Jsme moc rádi, že Hradec Králové myslí nejen na přítomnost, ale i budoucnost svých občanů," doplňuje Martin Vokřál, jednatel společnosti Atregia.

Do tvorby adaptační strategie se může zapojit i veřejnost, a to prostřednictvím online ankety.

Kromě online podoby město připravuje také veřejné projednání, které se bude konat za účasti zástupců města i společnosti Atregia dne 29. 9. 2021 v 17 hod v Turistickém informačním centru Hradec Králové na Eliščině nábřeží.

Tento projekt byl podpořen grantem z Norských fondů. Spolupodílí se i Státní fond životního prostředí ČR a jeho dokončení pomůže městu dosáhnout na další finanční podporu pro přípravu a uskutečnění praktických změn.