Výstava Klima se mění, změň se i ty!

07.12.2021

Zveme vás na putovní výstavu Klima se mění, změň se i ty!

Podívejte se na interaktivní prezentaci této originální české výstavy o změně klimatu. Můžete tam shlédnout obsah všech témat výstavy včetně doprovodné informační grafiky (atlas adaptací a mitigací).

Zjistíte odpovědi na palčivé otázky naší doby:
Proč žijeme ve skleníku? Jaký je vliv člověka na klimatický systém Země? Co říkají scénáře vývoje klimatu? Jaké má a bude mít změna klimatu dopady ve světě a v ČR? Jaké aktivity pro ochranu klimatu probíhají ve světě? Co můžeme udělat my sami pro omezení dopadů změn klimatu?'