Pozvánka na druhé veřejné projednání adaptační strategie pro statutární město Hradec Králové

10.10.2021

Statutární město Hradec Králové zve všechny občany na druhé veřejné projednání adaptační strategie pro statutární město Hradec Králové. 

Zástupci statutárního města Hradec Králové, odborníci i veřejnost budou diskutovat o nejnovějších výsledcích a plánu postupu dalších prací. 

Projednání se bude konat 26. října 2021
v zasedací místnosti Magistrátu města Hradec Králové, ve
 druhém patře, dveře číslo 94

Adresa je Československé armády 408/51, 502 00 Hradec Králové.

Cílem dokumentu je zmírnění dopadů klimatických změn a nastavení cílů města v oblasti adaptace na klimatickou změnu a konkrétní projekty, které zajistí lepší klima ve městě, omezení městského tepelného ostrova i vyšší snesitelnost vln horka.

Zpracovatelem strategie pro město je společnost Atregia a dále se na její tvorbě podílí místní i externí odborníci. 

Tento projekt byl podpořen grantem z Norských fondů. Spolupodílí se i Státní fond životního prostředí ČR a jeho dokončení pomůže městu dosáhnout na další finanční podporu pro přípravu a uskutečnění praktických změn.